تبلیغات
هیت کشتی شهرستان شازند - زمان برگزاری مسابقات کشتی آزاد و فرنگی تمام رده های سنی در سطح شهرستان،استان و کشور در سال 93...


هیت کشتی شهرستان شازند

زمان برگزاری مسابقات کشتی فرنگی در سال 93

           نوع مسابقه

رده سنی

انتخابی شهرستان اراک

قهرمانی استان

مرکزی

قهرمانی کشور

ایران

پهلوانان کوچک

5و93/04/6

1 تا 93/05/3

نونهالان

5و93/04/6

18 تا 93/04/20

نوجوانان

18و93/02/19

12 تا 93/09/14

جوانان

23و93/05/24

16 تا 93/07/18

بزرگسالان

20و93/06/21

29 تا 93/08/30

زمان برگزاری مسابقات کشتی آزاد در سال 93

              نوع مسابقه

رده سنی

انتخابی شهرستان اراک

قهرمانی استان

مرکزی

قهرمانی کشور

ایران

پهلوانان کوچک

11و93/02/12

29و93/03/30

1 تا 93/05/3

نونهالان

11و93/02/12

29و93/03/30

18 تا 94/04/20

نوجوانان

22و93/03/23

9و93/05/10

12 تا 93/09/14

جوانان

16و93/05/17

30و93/05/31

9 تا 93/07/10

بزرگسالان

6و93/06/7

27و93/06/28

22 تا[ چهارشنبه 3 اردیبهشت 1393 ] [ 11:52 ب.ظ ] [ محمد رضا نبئی ] نظرات      قالب ساز آنلاین