تبلیغات
هیت کشتی شهرستان شازند - زمان برگزاری مسابقات استان مرکزی و قهرمانی کشور


هیت کشتی شهرستان شازند

زمان برگزاری مسابقات قهرمانی کشور و قهرمانی استان مرکزی در سال 92...

رده و نوع مسابقه

تاریخ برگزاری مسابقه قهرمانی کشور

محل برگزاری مسابقات قهرمانی کشور

تاریخ برگزاری مسابقه قهرمانی استان

محل برگزاری مسابقات قهرمانی استان

مسابقات عمومی ( اوپن ) بزرگسالان فرنگی

26 تا 1392/08/28

ایلامقهرمانی نونهالان فرنگی

08/30 تا 1392/09/01

ماهشهر

13 تا 1392/04/14

شازند

مسابقات عمومی( اوپن )جوانان فرنگی

06 تا 1392/09/08

قمجام پهلوانک ها ( خردسالان ) فرنگی

20 تا 1392/09/22

تهران

1392/08/10

اراک

جام پهلوانک ها ( خردسالان ) آزاد

23 تا 1392/09/25

تهران

1392/08/17

آشتیان

قهرمانی نوجوانان آزاد

27 تا 1392/09/29

میانه- آ.شرقی

1392/08/17

آشتیان

قهرمانی بزرگسالان فرنگی

04 تا 1392/10/06

تهران

1392/09/15

اراک

قهرمانی نوجوانان فرنگی

12 تا 1392/10/14

میانه- آ.شرقی

1392/08/10

اراک

قهرمانی جوانان آزاد

17 تا 1392/10/19

کرمانشاه

1392/09/22

اراک

قهرمانی جوانان فرنگی

22 تا 1392/10/24

نوشهر-مازندران

1392/09/29

اراک

قهرمانی بزرگسالان آزاد

25 تا 1392/10/27

محمودآباد-مازندران

5 تا 1392/10/06

اراک

[ سه شنبه 8 بهمن 1392 ] [ 12:08 ب.ظ ] [ محمد رضا نبئی ] نظرات      قالب ساز آنلاین